Oslo Salgsrepresentanters Forening - Selgerforeningen for Oslo og Akershus

Møtedag for årets siste styremøter er bestemt til:

  • Tirsdag den 7. november
  • Tirsdag den 21. november

Er det saker/spørsmål du ønsker avklaring på som krever styrebehandling er du velkommen til å kontakte oss før de nevnte datoer.

Skriv ut siden
Oslo Kommune
Akershus Fylkeskommune
Denne siden er designet og vedlikeholdes med løsning av Web Computing AS