Oslo Salgsrepresentanters Forening - Selgerforeningen for Oslo og Akershus
Prolog ved 100 års jubileumsfesten til OSF
Oslo Salgsrepresentanters Forening
- Selgerforeningen for Oslo og Akershus
Mine Damer                       Mine Herrer
Ærede Forsamling  
 
Vær hilset alle menn og kvinner
som er kommet hit til lag.
For å feire OSF
som feirer hundre år i dag.
Ja, selgere har lenge fart igjennom Norges land
på tog, med hest og kjerre, bil, ja til og med på vann.
 
Men så en dag slo en tanke rot
om ikke en forening man burde starte
i Christiania, de ville sette fot
og det ikke lenge varte
før de var samlet i Tordenskiolds gate
for å føre en dialog om hvordan selgeres forhold
kunne bli mer adekvate.
 
Så i attenseksognitti, i september var det visst
spredte noen tanken ut til flere.
Det ble mer og mer bevisst
at noe måtte gjøres - andre hadde gjort det før.
Man burde starte en forening.
Det ble spredt fra dør til dør.
"Du må komme til et møte
i oktober dette år.
Vi må sammen kunne støte
for å bedre våre kår".
 
Også kom de alle sammen,
- de var trettifem i alt.
De var bare menn, for kvinner
ble til slike ting ei valgt.
Den gruppe av menn som var samlet
en broget forsamling det var,
men en ting de hadde til felles:
De kunne gi kjappe svar.
 
Det var munnrappe menn som likte
å reise viden omkring.
Men om det som skjedde når´n var ute
hjemme sa han ingenting.
 
Og i ettertid kan jeg betro deg
det gikk rykter på byen om mangt.
Om kvinner, og drikk og kortspill
ingen ville bekrefte om ryktet var rett eller vrangt.
 
Du kjenner selgeren,
han liker å reise - i landet, viden omkring.
Og skulle han treffe en kvinne,
så vet du, det skjer ingen ting.
For han liker jo bare å prate,
- å forhandle seg frem mot et mål.
Om han skjønner at målet er villig
han stopper opp og gir tål.
 
For hjemme der er hans kjære
hans lille paradis på jord.
Det er der han ønsker å være
og dette er ikke tomme ord.
 
Og så ble foreningen stiftet
Christiania Bysælgeres Forening ble dens navn
og selv om det siden flere ganger forandret er blitt
har den vært mange selgere til gavn.
 
De trettifem menn som foreningen startet
har blitt til tusener av menn
og kvinner - for også de har kommet
til vårt yrke - så smått om senn.
Sammen skal vi løfte
i flokk - på gammel manér.
For husk vi har et ansvar
- vi skal stadig bli fler og fler.
 
De menn som startet det hele
skal vite vi forvalter det tarv.
Det arbeid de nedla den gangen
skal gå videre i arv i arv.
 
Husk at hundre år er bare
en stasjon mot reisens mål.
I historisk sammenheng er det lite,
så vi må fortsatt bare gi tål.
 
Vi må arbeide videre - å legge
grunnen for dem etter oss.
Slik at også de kan føle
- at det for yrket er verd å sloss.
 
Ja, la oss til slutt få ønske
foreningen lykke og hell
og for dette vil vi jobbe
langt inn i sene kveld.
 
La oss til slutt glasset heve
og drikke en felles skål
for forening og vår bedre halvdel
og for det som er selgerens mål.
At han alltid har noe å selge
gjerne til høyeste pris.
En selger sine kår kan ei velge
ei sin bransje på samme vis.
Men derfor er det så viktig
at foreningen holdes i hevd.
Og det kan mange forsikre
som lenge som selger har levd.
 
SKÅL
 
skrevet av Arvid Hansen - daglig leder i Selgerforbundet NHL
og tidligere medlem i OSF
Skriv ut siden
Oslo Kommune
Akershus Fylkeskommune
Denne siden er designet og vedlikeholdes med løsning av Web Computing AS