Oslo Salgsrepresentanters Forening - Selgerforeningen for Oslo og Akershus
Formenn i OSF - og deres funksjonstid
Dette er også personer som foruten sitt formannsverv ofte har vært engasjert i styrer og komiteer både før og etter sin formannsperiode. For sitt engasjement har flere også vært utnevnt til æresmedlemmer av foreningen. Disse er markert med uthevet skrift.
 
O. C. Haagensen
1896-1898
1900
1903-1909
 3 år
1 år
7 år
Harald Knudsen
1899
1 år
H. R. Hermansdorff
1901-1902
2 år
Juell Ramm
1910-1911
2 år
Fredrik Strande
1912
 1917-1918
1 år
2 år
Chr. J. Bothner
1913-1914
2 år
Edw. Erichsen
1915-1916
2 år
Trygve de Lange
1919-1920
 1925-1926
2 år
2 år
Ingv. Langeland
1921-1922
2 år
Svein Gundersen
1923
1 år
Aksel O. Rabe
1924
1 år
Harald Teien 
1927-1929
3 år
Emil Aursand
1930-1933
4 år
Harald Dahl
1934-1935
2 år
H. B. Gudim
1936-1937
2 år
Peder Hartmann
1938-1939
2 år
Eugen Hansen
1940-1946
7 år
Frithjof E. Wahl
1947-1949
3 år
Andreas Thorud
1950-1955
1961-1963
6 år
3 år
Alf Gareid
1956-1957
1965-1967
2 år
3 år
Ragnar Halvorsen
1958-1960
3¨år
Ingvar Pedersen
1964
1 år
Gunnar A. Dahl
1968-1975
8 år
Olav Olafsson
1976-1986
11 år
Rolf Stowner
1987-1988
2 år
Kaare Linnestad
1989-1994
6 år
Per Eriksen
1995
1 år
Bjørn Gaaserud
1997-2001
5 år
Willy Bjørnstad
1996
2002-2006
1 år
5 år
     

Foreningens medlemmer har i alle år vært engasjert i forbundsarbeid så lenge OSF har vært tilsluttet et forbund. Flere har vært medlemmer av arbeidsutvalg eller forbundsstyrer og andre utvalg.
Først i Norges Selgerforbund (NSF) fra 1934 og så fra 1966 i NHL da de to forbundene fusjonerte under fellesnavnet Norges Handelsreisendes Landsforbund.

          Følgende har innehatt verv som forbundsformann/-leder:
  • I NSF var Harald Theien den første valgte formann. Han virket i 1934-1936.
  • Emil Aursand ble valgt i 1936 og vi vet at han også var formann i NSF under OSFs 50 års- jubileum i 1946. Med andre ord tror vi han var formann i alle disse 10 årene, også under den 2. verdenskrig, og ytterligere 2 år frem til 1948.
  • H.B.Gudim i NSF fra 1948-1950
  • Peder Hartmann i NSF fra 1950-1952
  • Frithjof E. Wahl var formann i NSF fra 1952-1964
  • Andreas Thorud i NSF fra 1964-1966.
  • I NHL har Ole A. Nymoen virket som formann fra 1967-1971 og fra 1973-1977.
  • Willy Bjørnstad var forbundsformann i NHL fra 1987-1989.
Skriv ut siden
Oslo Kommune
Akershus Fylkeskommune
Denne siden er designet og vedlikeholdes med løsning av Web Computing AS