Oslo Salgsrepresentanters Forening - Selgerforeningen for Oslo og Akershus

Noen viktige årstall og datoer i OSFs historie gjennom 110 år:

1896 Christiania Bysælgeres Forening ble stiftet lørdag den 3. oktober
1905

Foreningen endret navn til Kristiania Sælgerforening.

1910

En håndskrevet medlemsavis ble besluttet opprettet. Denne besto til 25-års jubileet 1921.

1912 (Selgerforbundet) - NHL ble stiftet den 1/1.
1919

Foreningens Hjelpefond ble opprettet. (Under krigen 1941-1946 virket fondet også som en begravelseskasse).

1921 

Ordenen "Den Rappe Tunge" ble stiftet den 7. oktober. En Orden for hedersbevisninger i foreningen.

1930
I september dette året utkom første nr av "Selgeren"- organ for Oslo Sælgerforening.

1934

OSF og foreningene i Bergen, Stavanger og Trondheim stiftet Norges Selgerforbund – NSF som etter krigen endret navn til Norges Salgsrepresentanters Forbund.

1936 Begravelseskassen ble opprettet den 27. mars ved bl.a iherdig arbeid av daværende formann. Kassen opphørte i 1975.
1937
Fra januar av ble "Selgeren" overtatt som forbundsorgan av Norges Selgerforbund.
1946 Foreningen feiret 50 år og ga i den forbindelse ut en innbundet bok "Under Merkurs septer" på 301 sider redigert av P. Hartmann. Boken er rikt illustrert og viser OSF gjennom de første 50 år med glimt fra yrkets historie.
1966 NSF fusjonerte den 1/7 med Norges Handelsreisendes Landsforbund (NHL) som i 1995 endret navn til Selgerforbundet - Norges Handelsreisendes Landsforbund.
1968 De første TG-grupper ble opprettet hos 2 bilfirmaer i Oslo. (F. E. Dahl og Isberg´s). 
TG = tariffgrupper. Dette var forløperen til Arbeidstakerseksjonen i forbundet. Denne beslutningen skapte slik strid at bl.a Handelsreisendes Forening i Oslo - HFO meldte seg ut av forbundet. (HFO hadde bl.a mange grossister som var medlemmer)
1975 Arbeidstakerseksjonen i forbundet ble vedtatt opprettet. Begravelseskassen i OSF ble nedlagt og inngikk i OSFs Hjelpefond.
1986 Forbundet overtok innkreving av medlemskontingenten sentralt.
1989 På landsmøtet i NHL ble det vedtatt lik kontingent for alle aktive medlemmer i lokalforeningene.
1991 Veterangruppa i OSF opprettes som etterfølger til Ordenskapittelet ”Den Rappe Tunge” med månedlige møter for veteraner og trygdede.
1995 Det vedtas på landsmøtet i Selgerforbundet at pensjonister og trygdede skal betale 10% av medlemskontingenten. I OSF refunderer Hjelpefondet denne kontingenten for medlemmer med mer enn 10 års medlemskap.
1996 I forbindelse med feiringen av foreningens 100 år donerer OSF kr 10.000,- til Norsk Luftambulanse. Det gis ut et spesialnr kalt "Selgeren" av forbundets medlemsorgan "Den Norske Handelsreisende". Her beskrives utviklingen av yrket i periodene fra 1950 til 1990-årene. Bladet var redigert av W. Bjørnstad.
2006 Ved foreningens 110 års jubileum introduseres egen hjemmeside på Internett
   
 
webe 09.2006
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Skriv ut siden
Oslo Kommune
Akershus Fylkeskommune
Denne siden er designet og vedlikeholdes med løsning av Web Computing AS