Oslo Salgsrepresentanters Forening - Selgerforeningen for Oslo og Akershus
Veterangruppa
Veterangruppa i OSF ble besluttet opprettet på generalforsamlingen i 1990 og det første møtet ble holdt i september 1991 i Isberg´s (nå Bilia) lokaler på Økern i Oslo. Fra oktober samme år ble Skullerudstua innviet som fast møtested.
Veterangruppas formål er den 2. tirsdag i hver måned unntatt i sommermånedene å samle foreningens veteraner og trygdede til ca en og en halv times hyggelig samvær med gratis bespisning.
Driften har stort sett vær finansiert gjennom renteavkastning fra Hjelpefondet i OSF og har dermed ikke belastet foreningsregnskapet i nevneverdig grad.
De fleste møtene holdes på Skullerudstua, men det har også vært arrangert teatertur og bussrundtur i Oslos nærområder og Sandefjord- Strømstad.

Gruppa teller pr 3. oktober 2006 totalt 61 veteraner og trygdede. Av disse har følgende mer enn 25 års medlemskap:  
  
(Først antall års medlemskap):
   48 år Frederic Blundell                        
•   41 år Leif Jensrud
•   41 år Per Ringnes
•   36 år Jens Rød
•   35 år Jan Harald Halvorsen
•   35 år Kaare Linnestad
   34 år Willy Bjørnstad
   34 år Odd Bråthen
   34 år Per Jan Bøe
   34 år Tor Alf Pettersen
•   31 år Steinar Istad
•   31 år Finn Arne Myreng
•   31 år Olav Nordgaard
•   31 år Kjell Schjødt-Osmo
•   30 år Terje H. Sparbo
•   29 år Bjørn L. Bache
•   29 år Ulf Møller
•   26 år Einar Alfstad
•   26 år Helge Aukrust
•   26 år Willy R. Wibe Hansen
•   26 år Arne Mensvik
•   26 år Jose Portilla
•   26 år Leif Westlund
•   26 år Gunnar E. Østbye
•   26 år Gunnar Østmoe
•   25 år Erik Berg
•   25 år Svein Erik Bjørkelo
•   25 år Håkon Jensen
•   25 år Leif Magne Winger
 
….  og fortsatt er 9 av disse veteranene i aktivt arbeide.

Veteraner får tildelt veteranknappen som er forbundsmerket omkranset av en gullbord. Knappen overrekkes på Veterangruppas julemøte i desember eller på januarmøtet.

Kontaktpersoner for Veterangruppa i 2006 er:
     Per Ringnes - tlf: 22 43 01 52 - mobil: 91 87 93 24
     Leif Jensrud - mobil: 91 64 47 20 

webe.09.2006

 Til toppen av siden

Skriv ut siden
Oslo Kommune
Akershus Fylkeskommune
Denne siden er designet og vedlikeholdes med løsning av Web Computing AS