Oslo Salgsrepresentanters Forening - Selgerforeningen for Oslo og Akershus
Kunngjøring fra OSF
 
Oslo Salgsrepresentanters Forening
– Selgerforeningen for Oslo og Akershus
avholder sin 110. generalforsamling
den 7. desember 2006 kl 18.30
på Skullerudstua,
Olav Helsetsvei 2
 
Forslag som ønskes behandlet må være
innkommet skriftlig innen den 20. november.
 
Jubileum
I tilknytning til generalforsamlingen
blir det en enkel markering av foreningens 110 år.
Invitasjon vil komme sammen med innkallingen
 til generalforsamlingen
Skriv ut siden
Oslo Kommune
Akershus Fylkeskommune
Denne siden er designet og vedlikeholdes med løsning av Web Computing AS