Innmeldingsskjema
(Dette skjemaet skal ikke brukes for medlemmers profiloppdatering)
Felter merket med * må fylles ut
Persondata  
 *Fornavn:
 *Etternavn:
 *Postadresse:
(veinavn/postboks)
 *Postnr:
(poststed hentes automatisk)
 *Fødselsdato og personnr  -   - 
 *Velg kjønn:    
 *Mobil telefon:
Fyll ut med "har ikke" hvis du ikke har mobil tlf.
Faks:
 *E-post adresse:
Fyll ut med "Ingen" hvis du ikke har e-postadresse.
 *Gjenta E-post adresse:
Fyll ut med "Ingen" hvis du ikke har e-postadresse.
Tilknyttet forening:
 *Jeg har tidligere vært medlem av Selgerforbundet:     Tidl. medlemsnr.:  
Ønsker ikke gratulasjon ved jubileum.
 
Kontingent
Kontingenten er for tiden kr. 3240.- pr. år.
 *Betalingsmåte:
Betalingsfrekvens:
 
 * Arbeidsgiveropplysninger    
Arbeidsgiver/avdeling:  
 
Jeg har følgende bilordning:
Yrkestittel:
Andre opplysninger:
Vervet av (Medlemsnummer):
BETINGELSER FOR MEDLEMSKAP:
Inn- og utmelding skal skje skriftlig eller via e-post.
Medlemskap med tilhørende rettigheter og forpliktelser regnes fra innmeldingsdato forutsatt at kontingent innbetales ved forfall. Du hefter for kontingent frem til utmelding.
Medlemmer på trekk hos sin arbeidsgiver plikter, ved overgang til ny arbeidsgiver eller til å være næringsdrivende, personlig å sørge for at Selgerforbundet får beskjed.
Medlemmet får automatisk medlemskap i en lokal forening nærmest stedet der man bor, med mindre man har særskilt ønske om medlemskap i en annen lokalforening.
Kontingenten er for tiden kr. 3240,- pr. år.
 *