Brukernavn:
Passord:


Tilknyttede sider
HF Drammen
HF Trondheim
OSF-Selgerforeningen for Oslo og Akershus

Administrasjonen i Selgerforbundet

Sekretariatet eller administrasjonen i Selgerforbundet teller fire heltidsansatte personer, hvorav en daglig og tre andre som dekker mer organisasjonsrettede oppgaver.

Et gjennomgående trekk for alles arbeid her er medlems-kontakten. Det legges bevisst opp til gode og individuelle forbindelser slik at servicen fra sekretariatet skal oppleves som vennlig, uformell, effektiv og personlig.

Randi Syversen er kontorsjef og  ansvarlig for interne kontorforhold. Hun er den med lengst tjenestetid i forbundet.
Email:  

Einar Magnussen er organisasjonssekretær. Han arbeider med tariffavtaler, opplæring, tillitsmannsapparatet, informasjon og andre løpende saker som f.eks. bilbeskatningssaken. Han redigerer også medlemsbladet SESAM.
Email:
einar.magnussen@selgerforbundet.no

Sven W. Kristiansen er ingeniør med bred IKT – bakgrunn. Han er ansatt som prosjektleder med hovedfokus på omlegging til webbaserte løsninger og oppdatering av forbundets nettside.

E-post: sven@selgerforbundet.no

 

 

Skriv ut siden


Partnere
Rica Hotels
Choicehotellene i Norge
Bil Norge
Essokort
IF
Hurtigruteavtalen
Norsk Omstilling & Utvikling
Diners Club
Hertz
Denne siden er designet og vedlikeholdes med løsning av Web Computing AS