Brukernavn:
Passord:


Tilknyttede sider
HF Drammen
HF Trondheim
Det tariffmessige tilbudet
Selgerforbundet har hovedavtale med Næringslivets Hovedorganisasjon, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Landbrukets Arbeidsgiverforening og Norges Bilbransjeforbund.

Avtalene er i bygget over samme lest til selv om de er litt forskjellige når det gjelder formuleringer. De bereder grunnlaget for at de tillitsvalgte skal ha akseptable arbeidsforhold under utøvelsen av sine verv. Avtalene regulerer rettigheter og plikter både for tillitsvalgte og arbeidsgivere, og de skaper ryddige forhold omkring tariffmessige spørsmål.

Selgerforbundet sentralt forhandler frem hovedavtalene og rammeavtalene. Disse danner grunnlaget for særavtaler ved den enkelte bedrift, forhandlet frem av de tillitsvalgte der. Bare i unntakstilfelle kan forbundet bli trukket inn i hva som skjer lokalt. Selgerforbundets hovedoppgave blir derfor å sette de tillitsvalgte i stand å gjøre en så god jobb som mulig. Dette gjør vi ved å tilby kurs og opplæring, samt at vi gir råd og veiledning i konkrete situasjoner.

Ved enkelte bedrifter har våre medlemmer funnet det hensiktsmessig å ikke ha noen tariffavtale, og det er heller ikke alltid de formelle vilkårene for opprettelse er til stede.

Mange av våre medlemmer betrakter likevel tariffavtalen som viktig blant våre øvrige tilbud.
Skriv ut siden


Partnere
Rica Hotels
Bil Norge
Easy:Park
IF
Norsk Omstilling & Utvikling
Shell
Diners Club
Hertz
Denne siden er designet og vedlikeholdes med løsning av Web Computing AS