spacer spacer
 
strek
medlemsmeny topplogo
transp

Glemt passordet ditt?

Brukernavn:

Passord:


 
  OM SELGERFORBUNDET  
 

Hvem er vi?
Kontakt Selgerforbundet
Mål og målgrupper
Medlemsfordeler
Agenturavtaler
Kurs og seminarer
Tillitsvalgt rollen
Tariffavtaler
Nordisk samarbeid
Forbundsstyret
Presseomtale
Vervekampanje 2010

 
  JURIDISK HJELP  
 

 
  FAGHJELP  
 

Juss
Jobbsøkertest
CV og jobbsøknadstips
Jobbintervju - Spørsmål
Fremtidens selgerrolle
Personlig coach
Forhandlingsteknikk
Salgskurs på nett
Firmaetablering
Nyttige linker

 
  MELD DEG INN I SELGERFORBUNDET  
 

 
  LOKALFORENINGER  
 

Agder
Bergen
Bodø
Drammen
Harstad
Hedmark
Kristiansund N
Lillehammer
Oslo og Akershus
Rogaland
Skien
Tromsø
Trondheim
Vestoppland - Gjøvik
Østfold
Ålesund

 
     
FORSIDE SKRÅBLIKK NYHETSARKIV
ABONNEMENT ArtikkelsØk
Abonner på vårt nyhetsbrev:
ANNONSER OM SESAM REDAKSJONEN
  TRANSP

Jobbintervju - Spørsmål

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:
   
 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen?  
 
 
 
 
 

-     Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs for å utfylle stillingen – ref. Deres stillingsomtale i ……..
-     Min nåværende jobb i Gilde Vest BA Lillesand opphører pga. nedleggelse av fabrikken og hvor jeg og mine kolleger dessverre mister arbeidet som en følge av dette…
-     Etter gjennomgang av Deres hjemmeside har jeg gjort meg en vurdering om at Dere representerer en profesjonell bedrift som ansvarliggjør og involverer de ansatte i bedriftens utvikling. Dette motiverer meg og jeg ønsker å anvende og utvikle min kompetanse i slike bedrifter.
-     Fordi stillingen innebærer variert praktisk arbeid. Stillingen innebærer oppgaver jeg tror jeg vil trives med.
-     Som en følge av en nedbemanningsprosess. Dette var synd, fordi jeg trivdes veldig bra i jobben. Allikevel, jeg ser frem til å begynne i en ny og utfordrende jobb hvor jeg får brukt min kompetanse i et nytt miljø og med nye arbeidskollegaer.


 1. Kan du fortelle meg noen av dine sterke side?
 
 
 
 
 
 
 
 
·     Jeg er fleksibel og liker å gjøre forskjellige jobber til forskjellige tider. Gjennom å få ulike oppgaver for jeg større forståelse for hvordan ting/bedriften fungerer.
·     Jeg er praktisk anlagt, ser raskt sammenhenger/metoder for å gjøre ting på en enklere og lettere måte på.
·     Jeg er sosial og har lett for å tilpasse meg, snakke og hjelpe andre mennesker.  
·     Jeg er pålitelig og møter alltid på jobb i tide. Jeg får tilbakemelding fra mine omgivelser at jeg er en person til å stole på og som gjør det andre forventer av meg. 
·     Jeg er kvalitetsorientert og som oftest planlegger jeg ting på forhånd, slik at jeg kan jobbe rasjonelt/strukturert. 
 
 
 
 
 1. Kan du beskrive noe svake sider ved deg selv?
 
 
 
 
 
 
 
 
·     Jeg er svak for sjokolade.
·     Jeg viser stor omsorg for mine nærmeste, familie og kolleger, og glemmer i perioder å pleie meg selv.
 
 
 1. Hva synes dine tidligere kollegaer om deg som person?
 
 
 
 
 
 
 
 
·     Jeg har fått tilbakemelding om at jeg er en kollega å stole på, og som får utført mine arbeidsoppgaver til rett tid.
·     Synes dette spørsmålet er litt vanskelig å svare på, men jeg har i hvert fall fått tilbakemelding fra min leder (bl.a. gjennom medarbeidersamtalen) om at jeg vurderes som en lojal, humørspredende og arbeidsom kollega.
 
 
 1. Kan du utdype hva du gjorde på din forrige arbeidsplass?
  
 
 
 
 
 
 
·     Jeg var skiftleder med ansvar for tilrettelegging av ukenes produksjon, samt delegere ressurser til forskjellige gjøremål.
·     Vedlikehold av maskiner, utstyr og innvendig bygningsmasse. Innkjøp av reservedeler og produksjonsutstyr, rekvisita. Kontakte, bistå eksterne servicefolk. Noe produksjonsarbeid ved behov.
 
 
  
 1. Har du god helse?
  
 
 
 
 
 
 
·     Ja, selvfølgelig.
·     Ja, jeg har bl.a. syklet til jobben hver dag de siste 13 årene.
·     Ja, det har jeg. Jeg har faktisk ikke hatt en eneste dag borte fra jobb de siste 7 årene.
 
 1. Hva gjør du i fritiden?
 
 
 
 
 
 
 
·     Håndarbeid og diverse dekorasjoner. Jeg liker å gjøre praktiske ting hvor jeg får bruke min kreative evner.
·     Min datter har hester som hobby og jeg stiller opp for henne.      Det er viktig at barn får støtte, oppmerksomhet og hjelp fra sine foreldre på hobbyer/fritidsinteresser de brenner for.
·     Jeg er opptatt av å gå tur i skog og mark, og dette gir meg ekstra energi/overskudd som igjen gjør at jeg kan yte maks. på jobben.
·     Jeg leser mye, spesielt faglitteratur. Jeg er opptatt av å tilegne meg ny læring og hvor jeg kan faglig oppdatere min på ting som kan relateres til jobben. I det siste har jeg faktisk lest mye omkring psykologi/kommunikasjon – spennende temaer forresten. 
 
  
 1. Du har et opphold i utdannelsen din, hva er grunnen til det? (denne er kanskje ikke aktuell for alle, men for noen?)
  
 
 
 
 
 
 
 
·     Pga. liten motivasjon, skulle jeg ta fri i ett år mellom 2. og 3. klasse på videregående skole og heller jobbe ett år.                   
·     Jeg var opptatt av å ha høy motivasjon for å kunne skape gode resultater på 3. året. Dette angrer jeg ikke på.
·     Jeg var skoletrøtt og ønsket et arbeidsår, mellom 2. og 3. skoleår i vgs. Det ene arbeidsåret ble 5 spennende arbeidsår istedenfor.   
·     Når jeg så tok 3. året på vgs så merket jeg at jeg hadde en helt annen ballast enn mine medelever som var yngre, og hvor jeg fikk gode resultater fordi jeg visste mer om arbeidslivet, hadde større helhetsforståelse enn disse for eksempel. Det at jeg hadde et opphold i utdannelsen angrer jeg ikke på.
·     Jeg ble pappa i ung alder og var avhengig av inntekter for at familien skulle ha det godt. Da vi hadde bygget opp et økonomisk godt fundament, fortsatte jeg mine studier.
 
 
 1.  Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med?
  
 
 
 
 
 
 
 
·     Arbeidsoppgaver hvor jeg får brukt og videreutviklet min kompetanse og mine ferdigheter.
·     Jeg trives med arbeidsoppgaver som varierer i form og innhold, fordi jeg liker fleksibilitet i arbeidet.
·     Jeg trives med selvstendige arbeidsoppgaver hvor jeg har definerte oppgaver og hvor jeg har mulighet til å ta selvstendige vurderinger/avgjørelser.
·     Jeg trives med oppgaver hvor vi arbeider i team og er avhengig av å spille på hverandres ferdigheter.
·     Jeg er en utadvendt person og trives med utstrakt kundekontakt og hvor jeg kan yte både ekstern og intern service.
 
  
 1.  Hva motiverer deg?
  
 
 
 
 
 
 
 
·     Jeg blir motivert av tilbakemelding fra kolleger og ledere på den jobben jeg gjør. Gjennom konstruktiv tilbakemelding, positiv så vel som negativ, får jeg utviklet meg som fagperson og kollega.
·     Jeg blir motivert av arbeidsoppgaver som utfordrer og er med på å videreutviklet min kompetanse.
·     Jeg blir motivert av å få muligheten til å delta i prosjekter, hvor vi spiller på hverandres kompetanse og løser utfordringer i fellesskap.
·     Jeg blir motivert av å få ansvar, for ansvar viser at ledelsen har tillit til meg og mine vurderingsevner.
·     Jeg blir motivert av et arbeidsmiljø hvor ledelsen involverer de ansatte i forbedringsaktiviteter og optimalisering av bedriften.
·     Kompetanseheving motiverer meg ved at jeg kan se og få muligheten til å utvikle meg både faglig og personlig.
 
 
 1.  Hva demotiverer deg?
  
 
 
 
 
 
 
 
·     At personer ikke er ærlige. Jeg liker personer som er ærlige og direkte i sin talemåte. Jeg viser både tillit og har respekt for slike mennesker.
·     Urettferdighet.
·     At jeg ikke får oppmerksomhet og tilbakemelding på den jobben jeg gjør. For at jeg skal få utført jobben på best mulig måte er jeg avhengig av tilbakemelding fra nærmeste leder, samt at jeg ønsker å bli involvert i forbedringsarbeid i bedriften.
 
  
 1.  Hvordan liker du å jobbe i gruppe/team?
 
 
 
 
 
 
 
·     Jeg liker å jobbe i team fordi at jeg da føler jeg blir ansvarliggjort i jobben min og får mulighet til å påvirke.
·     Jeg liker å jobbe i team fordi team bygger på sosiale relasjoner og hvor jeg og mine kolleger i fellesskap løser utfordringer og problemsstillinger.
·     Jeg vurderer det å jobbe i gruppe og team som to forskjellige ting. Å jobbe i gruppe kan ofte bli litt for tilfeldig og løsaktig – det mangler den riktige strukturen. Team derimot involverer gruppemedlemmene på en helt annen måte, bygger på sosiale relasjon, følger en gitt metodikk og hvor gruppen bruker ulike verktøy/metoder for å løse problemer.
 
 1.  Hva kunne du tenke deg i lønn?
  
 
 
 
 
 
 
 
 
·     Lønn som fortjent. Forresten – hvordan er denne stillingen lønnet?
·     Tidligere har jeg hatt ca. kr. 300.000,-. Hva er tilbudet ditt?
 
  
 
 1.  Hvor ser du deg selv om 3 år?
 
 
 
 
 
 
 
·     Som en god medarbeider hos Dere.
·     Jeg ser meg selv som arbeider her om 3 år.
·     Som en attraktiv kollega i en virksomhet hvor jeg får brukt min kompetanse fullt ut og hvor jeg får videreutviklet meg gjennom bedriftens interne kompetanseutviklingsprogrammer.
 
  
 1.  Planlegger du å få barn?
 
 
 
 
 
 
 
·     Nei, jeg har to fra før og som trenger min oppmerksomhet og blir fulgt opp på riktig måte.
·     Nei.
·     Nei, nå satser jeg ytterligere på min egenutvikling og videre karriere.
 
 
 1.  Er du villig til å jobbe overtid?
  
 
 
 
 
 
 
·     Ja, selvfølgelig. Forresten - hvor mye overtid er det i denne stillingen?.
·     Behov for overtid er som oftest tegn på at det er stor etterspørsel etter bedriftens produkter. Som medarbeider ønsker jeg å bidra til at vi klarer å tilfredsstille denne etterspørselen.
·     Ja, jeg har nå voksne barn og mine muligheter og motivasjon til å jobbe overtid er derfor god.
 
  
 1.  Har du erfaring fra skiftarbeid?
  
 
 
 
 
 
 
·     Ja, har jobbet 2-skiftsordning over flere.
·     Nei egentlig, men jeg stiller meg åpen til dette hvis jobben innebærer skiftarbeid.
·     Ja. Kan du fortelle meg om skiftordningen ved denne bedriften.
·     Nei, men min tidligere stilling har innbefattet mye fleksitid. Noe jeg forresten synes har vært ok.
 
 
 1.  Hvor fleksibel er du?
  
 
 
 
 
 
 
·     Jeg mener selv at jeg er meget fleksibel i jobbsammenheng.
·     Hva mener du? Fleksibel i forhold til type arbeidsoppgaver, fleksibel i forhold arbeidstider/overtid etc.?
·     Jeg trives med forskjellige arbeidsoppgaver fordi da blir jobben min ikke så ensformig, jeg får utvidet mine kompetanseområder og får større helhetsforståelsen om hvordan bedriften/avdelingen fungerer. Dette gjør også at min verdi som arbeidstaker øker.
 
 1.  Hvor lang oppsigelsestid har du?
  
 
 
 
 
 
 
·     Jeg har 3 måneder, men har avtale med bedriften som tilsier at jeg kan slutte før og etter ønske fra eventuelt Dere.
·     Når har Dere eventuelt tenkt å ansette en ny medarbeider?
 
  
 1.  Hvorfor har du tatt etterutdanning?
  
 
 
 
 
 
 
·     For å være oppdatert i jobben.
·     For å heve min egen kompetanse og markedsverdi.
·     Fordi jeg synes det er spennende å lære noe nytt og liker utfordringer.
 
 
 1. Ville du ansatt deg selv?
  
 
 
 
 
 
 
·     Ja, så lenge jeg er kompetent til jobben.
·     Ja, fordi jeg er pliktoppfyllende, pålitelig, ærlig, står på og er viljesterk.
·     Ja, selvfølgelig ville jeg det!
·     Ja, fordi tidligere kolleger/ledere av meg har sagt at jeg er dyktig, lojal og fleksibel.
 
  
 1.  Hvorfor mener du at du er den rette for denne jobben?
 
 
 
 
 
 
 
 
·     Fordi jeg tror på meg selv og fordi jeg har erfaring fra denne type jobb.
·     Når jeg leste stillingsannonsen følte jeg den virket spennende ut og riktig for meg og mine kvalifikasjoner.
·     Fordi jeg føler at jeg har noe å bidra med.
·     Fordi jeg har lang og god erfaring fra yrkeslivet og denne type jobb, og fordi jeg er opptatt av å utvikle nye sider av meg selv.
·     Fordi jeg tror at jeg har de riktige kvalifikasjoner for å kunne lykkes i denne jobben og tilføre bedriften noe virkelig positivt.
 
  
 1.  Hvilket arbeidsmiljø foretrekker du å jobbe i?
 
 
 
 
 
 
 
 
·     Jeg foretrekker et åpent, hyggelig og godt arbeidsmiljø, med rettferdige og ærlige ledere og kollegaer.
·     Jeg foretrekker et positivt arbeidsmiljø hvor ledere og medarbeider har tro på det produkter/tjenestene de leverer, et miljø med mye humor, rettferdig behandling og hvor man er dyktige til å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger (ris/ros).
·     Jeg foretrekker å jobbe i et arbeidsmiljø hvor jeg og mine medarbeidere kan bli involvert i kvalitets- og forbedringsarbeid, som er med på å øke effektivitet og trivsel på arbeidsplassen.
·     Jeg er en lojal medarbeider som raskt kan tilpasse meg ulike miljøer. Samtidig er jeg opptatt av å se en ”mening” med det jeg gjør/utfører på jobben.
 
 
 
Kilde: Norsk Omstilling & Utvikling AS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presseklipp

04/07 21:39 Norske interiørblogger
RAR gyngestol - hvor?!

04/07 21:39 Norske interiørblogger
SALGET har startet!

04/07 21:21 E24.no - Spaltister
BBC vil ha twitter-forbud

04/07 20:33 Det Liberale Folkepartiet - Forsiden
Den greske tragedie: Hva var årsaken? Hva må gjøres?

04/07 19:52 Sunnmørsposten - Nyheter: Søre
Selger gründereventyr


spacer spacer spacer spacer spacer
UTGIVER: Media Solution AS | Postboks 9393, Grønland, 0134 Oslo | REDAKTØR: Trygve Bergsland, Tlf.: 905 85 639, e-post: trygve@sesamnett.no