spacer spacer
 
strek
medlemsmeny topplogo
transp

Glemt passordet ditt?

Brukernavn:

Passord:


 
  OM SELGERFORBUNDET  
 

Hvem er vi?
Kontakt Selgerforbundet
Mål og målgrupper
Medlemsfordeler
Agenturavtaler
Kurs og seminarer
Tillitsvalgt rollen
Tariffavtaler
Nordisk samarbeid
Forbundsstyret
Presseomtale
Vervekampanje 2010

 
  JURIDISK HJELP  
 

 
  FAGHJELP  
 

Juss
Jobbsøkertest
CV og jobbsøknadstips
Jobbintervju - Spørsmål
Fremtidens selgerrolle
Personlig coach
Forhandlingsteknikk
Salgskurs på nett
Firmaetablering
Nyttige linker

 
  MELD DEG INN I SELGERFORBUNDET  
 

 
  LOKALFORENINGER  
 

Agder
Bergen
Bodø
Drammen
Harstad
Hedmark
Kristiansund N
Lillehammer
Oslo og Akershus
Rogaland
Skien
Tromsø
Trondheim
Vestoppland - Gjøvik
Østfold
Ålesund

 
     
FORSIDE SKRÅBLIKK NYHETSARKIV
ABONNEMENT ArtikkelsØk
Abonner på vårt nyhetsbrev:
ANNONSER OM SESAM REDAKSJONEN
  TRANSP
Din egen jobbsøkerkompetanse
-        ”øk din kunnskap”-test
 
 
Vedlagt er det liste opp 50 spørsmål som er rettet mot din kompetanse når det gjelder selve jobbsøkerprosessen.
 
Hensikten med dette er å gjøre deg mer bevisst på din egen kompetanse når det gjelder de trinn du skal igjennom i jobbsøkerprosessen.
 
Samtidig er dette en viktig kartlegging for deg/oss innledningsvis i kursopplegget, og hvor du erfaringsvis i slutten av kurset raskt vil se hvilken positiv utvikling du har hatt gjennom kursdagene, og hvordan du selv oppfatter at du står rustet i arbeidet med å søke ny jobb og gjennomføre profesjonelle jobbintervjuer.
 
Avslutningsvis i kurset skal du foreta en ny test som klart gir en tilbakemelding på områder du føler du har utviklet deg på, samt områder hvor du fortsatt har muligheter for forbedring.
 
Vedlagte spørsmål kan nærmest betraktes som en ”Øk din kunnskap”-test.
Når du har besvart spørsmålene, kan du legge sammen de poengtall du har avmerket.
 
 
Poengscore/rettesnor:
 
Sum 200-250 poeng:    Viser at du er vel forberedt til å gå inn i jobbsøkeprosessen og til å møte i et jobbintervju.
 
Sum 150-200 poeng:    Viser at du er på riktig vei, men at du bør arbeide mer med deg selv.
 
Sum under 150 poeng: Gir et klart signal om at du ikke er klar til å gå inn i jobbsøkerprosessen med klare fortrinn fremfor andre søkere til den aktuelle jobben.
 


Min egen jobbsøkerkompetanse
(hvor godt forberedt du er til å søke)
                                                                                                                   
 
Nr.
 
 
SPØRSMÅL
Egenvurdering
Helt uenig
Uenig
Usikker
Enig
Helt enig
1
2
3
4
5
1
Jeg vet hva en jobbsøkeprosess innebærer
 
 
 
 
 
2
Jeg vet hvor – og hvordan – jeg kan skaffe opplysninger om ledige jobber
 
 
 
 
 
3
Jeg vet hvilke jobber jeg kan søke
 
 
 
 
 
4
Jeg vet hvilke egenskaper jeg kan tilby en arbeidsgiver
 
 
 
 
 
5
Jeg har lett for å komme i kontakt med fremmede for opplysninger og råd
 
 
 
 
 
6
Jeg vet hvordan – og hvor – jeg best skal finne opplysninger om fremtidige arbeidsgivere
 
 
 
 
 
7
Jeg kan forklare en arbeidsgiver hva mine sterke sider er
 
 
 
 
 
8
Jeg kan forklare en arbeidsgiver klart hva mine svake sider er
 
 
 
 
 
9
Jeg vet hvordan jeg best skal kle meg til et intervju
 
 
 
 
 
10
Jeg vet hvor, når og hvordan jeg skal følge opp et jobbintervju.
 
 
 
 
 
11
Jeg har ingen vanskeligheter med å ringe opp en mulig arbeidsgiver for å få til et møte
 
 
 
 
 
12
Jeg vet hvordan jeg skal gjennomføre en telefonsamtale med en potensiell arbeidsgiver
 
 
 
 
 
13
Jeg vet hvor viktig personlig kroppsspråk og fremtreden er under et intervju
 
 
 
 
 
14
Jeg kan forklare en arbeidsgiver klart hvorfor han bør ansette meg
 
 
 
 
 
15
Jeg har en liste med navn over referanser som vil ”tale varmt” om alle mine gode egenskaper
 
 
 
 
 
16
Jeg vet hva jeg skal svare om jeg bli spurt om jeg har søkt andre jobber
 
 
 
 
 
17
Jeg er mentalt forberedt hvis jeg skulle bli bedt om å besvare en skriftlig prøve.
 
 
 
 
 
18
Jeg vet forskjellen på de ulike typer jobbintervjuer – og hva som forventes av meg
 
 
 
 
 
19
Jeg er flink til å forklare en arbeidsgiver hva jeg gjør best
 
 
 
 
 
20
På spørsmål kan jeg spesifisere klart hva mine sterke sider er
 
 
 
 
 
21
På spørsmål kan jeg klart spesifisere hva mine svake sider er – eller snu dette til sterke sider
 
 
 
 
 
22
Jeg kan oppnå minst ett intervju for hver jobb jeg søker eller jobbkontakt jeg tar
 
 
 
 
 
23
Jeg vet hvordan jeg skal skrive et søknadsbrev
 
 
 
 
 
24
Jeg vet hva jeg skal svare om jeg blir spurt hva jeg forventer i lønn
 
 
 
 
 
25
Jeg kan forklare en arbeidsgiver hvorfor jeg har valgt det yrket/den utdannelsen jeg har valgt.
 
 
 
 
 
 
 
 
Forts.                                                                                                                                                                              
Nr.
 
 
SPØRSMÅL
Egenvurdering
Helt uenig
Uenig
Usikker
Enig
Helt enig
1
2
3
4
5
26
Jeg har ingen problemer med å få ideèr til hvor jeg kan søke jobb
 
 
 
 
 
27
Jeg vet hvordan jeg selv kan analysere og vurdere hvordan jeg gjorde det under jobbintervjuet
 
 
 
 
 
28
Jeg vet hvor lang tid jeg vil bruke på å møte presis til et jobbintervju
 
 
 
 
 
29
Jeg vet hvordan jeg skal følge opp etter at jeg har vært i et jobbintervju
 
 
 
 
 
30
Jeg har ingen vansker med å forklare hva jeg ønsker å gjøre om 5 år, om 10 år
 
 
 
 
 
31
Jeg vet hvordan – og hvor – jeg skal finne opplysninger om bedriften og den som skal intervjue meg
 
 
 
 
 
32
Jeg vet hvordan jeg skal bruke øyne og ører under et intervju
 
 
 
 
 
33
Jeg vet hvordan jeg skal svare på ”aggressive” spørsmål
 
 
 
 
 
34
Jeg vet hvordan jeg på få minutter kan gi en muntlig fremstilling av meg selv og min bakgrunn
 
 
 
 
 
35
Jeg vet hvilke spørsmål jeg vil få under et jobbintervju
 
 
 
 
 
36
Jeg vet hvordan jeg skal lytte – og samtidig utstråle interesse
 
 
 
 
 
37
Jeg har ingen problemer med å identifisere hvilke jobber jeg kan søke
 
 
 
 
 
38
Jeg har ingen vansker med å forklare hva jeg liker og misliker ved ulike jobber
 
 
 
 
 
39
Jeg vet hvordan jeg skal finne jobbmuligheter utover annonser i avisene
 
 
 
 
 
40
Jeg kjenner mange mennesker som kan gi meg råd og vink om mulige jobber
 
 
 
 
 
41
Jeg vet hvordan jeg skal skrive min livshistorie på èn
A4-side
 
 
 
 
 
42
Jeg vet hva intervjueren ser etter de første 15 sekundene når vi møtes
 
 
 
 
 
43
Jeg vet hva jeg bør spise - og ikke spise – før et jobbintervju
 
 
 
 
 
44
Jeg har ingen problemer med å oppgi referanser til en arbeidsgiver
 
 
 
 
 
45
Jeg vet hvordan jeg skal lese ”skjulte” meninger i en intervjuers spørsmål
 
 
 
 
 
46
Jeg vet hvordan jeg skal forberede meg til et jobbintervju
 
 
 
 
 
47
Jeg vet hvordan jeg skal oppsummere mine sterke sider og min fortsatte interesse ved intervjuets slutt
 
 
 
 
 
48
Jeg vet hvordan jeg best skal ”selge” meg selv
 
 
 
 
 
49
Jeg vet hvordan jeg verbalt skal kommunisere min interesse og entusiasme for jobben
 
 
 
 
 
50
Jeg kan forklare en arbeidsgiver hvorfor han/hun skal ansette meg og ingen andre
 
 
 
 
 
Min poengscore ble:_______
 
 
Kilde: Norsk Omstilling & Utvikling AS
 
Presseklipp

04/07 21:39 Norske interiørblogger
RAR gyngestol - hvor?!

04/07 21:39 Norske interiørblogger
SALGET har startet!

04/07 21:21 E24.no - Spaltister
BBC vil ha twitter-forbud

04/07 20:33 Det Liberale Folkepartiet - Forsiden
Den greske tragedie: Hva var årsaken? Hva må gjøres?

04/07 19:52 Sunnmørsposten - Nyheter: Søre
Selger gründereventyr


spacer spacer spacer spacer spacer
UTGIVER: Media Solution AS | Postboks 9393, Grønland, 0134 Oslo | REDAKTØR: Trygve Bergsland, Tlf.: 905 85 639, e-post: trygve@sesamnett.no