Brukernavn:
Passord:


Tilknyttede sider
HF Drammen
HF Trondheim
OSF-Selgerforeningen for Oslo og Akershus
 Administrasjonen i Selgerforbundet

Sekretariatet eller administrasjonen i Selgerforbundet teller fire heltidsansatte personer, hvorav en jurist og de tre andre dekker mer organisasjonsrettede oppgaver.

Et gjennomgående trekk for alles arbeid her er medlems-kontakten. Det legges bevisst opp til gode og individuelle forbindelser slik at servicen fra sekretariatet skal oppleves som vennlig, uformell, effektiv og personlig.

Randi Syversen er kontorsjef og  ansvarlig for interne kontorforhold. Hun er den med lengst tjenestetid i forbundet.
Email:  

Svein Thalberg, advokat. Har ansvaret for forbundets juridiske saker. Han bistår i det daglige enkeltmedlemmer med juridisk veiledning. Han har lang fartstid i forbundet, og har prosedert sin første sak i Høyesterett.
Email:

Einar Magnussen er organisasjonssekretær. Han arbeider med tariffavtaler, opplæring, tillitsmannsapparatet informasjon og andre løpende saker som f.eks. bilbeskatningssaken. Han redigerer også  medlemsbladet SESAM.
Email:

Sven W. Kristiansen er ingeniør med bred IKT – bakgrunn. Han er ansatt som prosjektleder med hovedfokus på omlegging til webbaserte løsninger og oppdatering av forbundets nettside.
E-post:
sven@selgerforbundet.no
Skriv ut siden


Partnere
Rica Hotels
Choicehotellene i Norge
Bil Norge
Essokort
IF
Hurtigruteavtalen
Norsk Omstilling & Utvikling
Diners Club
Hertz
Denne siden er designet og vedlikeholdes med løsning av Web Computing AS