STYRET består av:

Formann:                      Anne Lise Wennevold,  tlf. 92 81 61 79

Nestleder:                    Hans Johnny Brenna, tlf. 91 75 00 78

Styremedl:                   Hanne Hovland, tlf. 97 55 46 48

                                      Oddvar Deilkås, tlf: 91 38 51 20

                                      Knut Marheim, tlf: 93 25 12 65

                                      Anne Dahl, tlf. 91 64 82 90

 1. vara                         Erik Johannessen, tlf. 95 27 28 19

2. vara                         

Skriv ut siden
Denne siden er designet og vedlikeholdes med løsning av Web Computing AS